1

Téma: Kdyby tady byla, taková panenka

Autorem doprovodu je Tony

https://img35.rajce.idnes.cz/d3503/12/12518/12518120_27df7f1a895833ee047e6bac99dff564/images/Kdybytadybylatakovapanenka1-page-001.jpg?ver=0
https://img35.rajce.idnes.cz/d3503/12/12518/12518120_27df7f1a895833ee047e6bac99dff564/images/Kdybytadybylatakovapanenka1-page-002.jpg?ver=0