Všem pravidlům nadřazený je zákaz publikování či odkaz ke stažení na autorsky chráněná díla

Respektujte prosím duševní vlastnictví autorů. V případě zjištění takového porušení budou příspěvky mazány, autor takového porušení bude písemně vyzván, v případě dalšího porušení mu bude zrušena registrace.

Pokud je registrovaný člen rok neaktivní, za tuto dobu ani jednou nenavštíví fórum, bude mu zrušena registrace.

1. Obecná pravidla

1.1. Přístup je veřejný, vkládání příspěvků je podmíněno registrací

1.2. Je zakázáno používat vulgarizmy, urážení a zesměšňování diskutujících. Admin takové zjištěné příspěvky může mazat a autorovi takového příspěvku zrušit registraci

1.3. Příspěvky se vkládají dle tématu

1.4. Příspěvky formulujte jasně stručně a věcně

1.5. Je zakázáno vkládat komerční reklany

1.6. Obrázky vkládejte pouze malé, na větší dávejte odkaz

1.7. Každý uživatel je povinen si pravidla přečíst

1.8. Pro odbornou pomoc a odborné rady navštivte prosím stránky v odkazech, které se těmto tématům dlohodobě věnují

Administrátor neodpovídá za příspěvky porušující platné zákony, za takový příspěvek si zodpovídá každý autor sám.

Pravidla užívání fóra

Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte toto fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním tohoto fóra s těmito podmínkami souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože toto fórum ani PunBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Naše fóra jsou postavena na systému PunBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“.

PunBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o PunBB navštivte stránky projektu PunBB nebo stránky české podpory PunBB.