2 Až na vcholky hor

od MYSCAT

4 Brzy bude ráno

od MYSCAT