1 Až na vcholky hor

od MYSCAT

3 Brzy bude ráno

od MYSCAT