1 Morituri te salutant

od MYSCAT

2 Karavana mraků

od mc.vlada