1 Outsider waltz

od MYSCAT

2 Nevadí

od MYSCAT

3 Pořekadla

od MYSCAT

4 Papírové řetězy

od MYSCAT

5 Kříž z plastiku

od MYSCAT

6 Poslední vagón

od MYSCAT

8 Mávej

od MYSCAT

9 Jody a Kid

od MYSCAT

10 Boty

od MYSCAT

11 Rosa na kolejích

od MYSCAT

12 Ročník 47

od MYSCAT

14 Hudsonský šífy

od mc.vlada